Tevahîya arşîvê: 3205

Berga Ala Yekîtî 13

Ala Yekîtî 13

Ala Yekiti

Sal: 1989
Mijar: Sîyasî  
Berga Ala Yekîtî 14

Ala Yekîtî 14

Ala Yekiti

Sal: 1989
Mijar: Sîyasî  
Berga Ala Yekîtî 15

Ala Yekîtî 15

Ala Yekiti

Sal: 1990
Mijar: Sîyasî  
Berga Ala Yekîtî 16

Ala Yekîtî 16

Ala Yekiti

Sal: 1989
Mijar: Sîyasî  
Berga Ala Yekîtî 17

Ala Yekîtî 17

Ala Yekiti

Sal: 1990
Mijar: Sîyasî  
Berga Ala Yekîtî 18

Ala Yekîtî 18

Ala Yekiti

Sal: 1990
Mijar: Sîyasî  
Berga Ala Yekîtî 19

Ala Yekîtî 19

Ala Yekiti

Sal: 1990
Mijar: Sîyasî  
Berga Ala Yekîtî 2

Ala Yekîtî 2

Ala Yekiti

Sal: 1988
Mijar: Sîyasî  
Berga Ala Yekîtî 20

Ala Yekîtî 20

Ala Yekiti

Sal: 1990
Mijar: Sîyasî  
Berga Ala Yekîtî 21

Ala Yekîtî 21

Ala Yekiti

Sal: 1991
Mijar: Sîyasî  
Berga Ala Yekîtî 22

Ala Yekîtî 22

Ala Yekiti

Sal: 1991
Mijar: Sîyasî  
Berga Ala Yekîtî 23

Ala Yekîtî 23

Ala Yekiti

Sal: 1991
Mijar: Sîyasî  
Berga Ala Yekîtî 24

Ala Yekîtî 24

Ala Yekiti

Sal: 1991
Mijar: Sîyasî  
Berga Ala Yekîtî 25

Ala Yekîtî 25

Ala Yekiti

Sal: 1991
Mijar: Sîyasî  
Berga Ala Yekîtî 26

Ala Yekîtî 26

Ala Yekiti

Sal: 1992
Mijar: Sîyasî  
Berga Ala Yekîtî 27

Ala Yekîtî 27

Ala Yekiti

Sal: 1992
Mijar: Sîyasî  
Berga Ala Yekîtî 28

Ala Yekîtî 28

Ala Yekiti

Sal: 1992
Mijar: Sîyasî  
Berga Ala Yekîtî 29

Ala Yekîtî 29

Ala Yekiti

Sal: 1993
Mijar: Sîyasî  
Berga Ala Yekîtî 3

Ala Yekîtî 3

Ala Yekiti

Sal: 1988
Mijar: Sîyasî  
Berga Ala Yekîtî 30

Ala Yekîtî 30

Ala Yekiti

Sal: 1993
Mijar: Sîyasî