Tevahîya arşîvê: 4936

Berga Agirî 17

Agirî 17

agiri

Sal: 2005
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 170

Agirî 170

agiri

Sal: 2011
Berga Agirî 172

Agirî 172

agiri

Sal: 2011
Berga Agirî 173

Agirî 173

agiri

Sal: 2011
Berga Agirî 174

Agirî 174

agiri

Sal: 2012
Berga Agirî 176

Agirî 176

agiri

Sal: 2012
Berga Agirî 177

Agirî 177

agiri

Sal: 2012
Berga Agirî 178

Agirî 178

agiri

Sal: 2012
Berga Agirî 179

Agirî 179

agiri

Sal: 2012
Berga Agirî 18

Agirî 18

agiri

Sal: 2005
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 180

Agirî 180

agiri

Sal: 2012
Berga Agirî 181

Agirî 181

agiri

Sal: 2012
Berga Agirî 182

Agirî 182

agiri

Sal: 2012
Berga Agirî 183

Agirî 183

agiri

Sal: 2012
Berga Agirî 184

Agirî 184

agiri

Sal: 2012
Berga Agirî 185

Agirî 185

agiri

Sal: 2012
Berga Agirî 186

Agirî 186

agiri

Sal: 2012
Berga Agirî 187

Agirî 187

agiri

Sal: 2012
Berga Agirî 188

Agirî 188

agiri

Sal: 2012
Berga Agirî 189

Agirî 189

agiri

Sal: 2012