Tevahîya arşîvê: 4936

Berga Agirî 19

Agirî 19

agiri

Sal: 2005
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 190

Agirî 190

agiri

Sal: 2012
Berga Agirî 191

Agirî 191

agiri

Sal: 2012
Berga Agirî 192

Agirî 192

agiri

Sal: 2012
Berga Agirî 193

Agirî 193

agiri

Sal: 2012
Berga Agirî 194

Agirî 194

agiri

Sal: 2012
Berga Agirî 195

Agirî 195

agiri

Sal: 2012
Berga Agirî 196

Agirî 196

agiri

Sal: 2012
Berga Agirî 197

Agirî 197

agiri

Sal: 2013
Berga Agirî 198

Agirî 198

agiri

Sal: 2013
Berga Agirî 199

Agirî 199

agiri

Sal: 2013
Berga Agirî 2

Agirî 2

agiri

Sal: 2003
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 20

Agirî 20

agiri

Sal: 2005
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 200

Agirî 200

agiri

Sal: 2013
Berga Agirî 201

Agirî 201

agiri

Sal: 2013
Berga Agirî 202

Agirî 202

agiri

Sal: 2013
Berga Agirî 203

Agirî 203

agiri

Sal: 2013
Berga Agirî 204

Agirî 204

agiri

Sal: 2013
Berga Agirî 205

Agirî 205

agiri

Sal: 2013
Berga Agirî 206

Agirî 206

agiri

Sal: 2013