Tevahîya arşîvê: 4936

Berga Agirî 207

Agirî 207

agiri

Sal: 2013
Berga Agirî 208

Agirî 208

agiri

Sal: 2013
Berga Agirî 209

Agirî 209

agiri

Sal: 2013
Berga Agirî 21

Agirî 21

Agiri

Sal: 2005
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 210

Agirî 210

agiri

Sal: 2013
Berga Agirî 211

Agirî 211

agiri

Sal: 2013
Berga Agirî 212

Agirî 212

agiri

Sal: 2013
Berga Agirî 213

Agirî 213

agiri

Sal: 2013
Berga Agirî 22

Agirî 22

Sal: 2005
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 23

Agirî 23

Agiri

Sal: 2005
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 24

Agirî 24

Agiri

Sal: 2005
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 25

Agirî 25

agiri

Sal: 2005
      Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî   Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diw
Berga Agirî 26

Agirî 26

agiri

Sal: 2005
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 27

Agirî 27

agiri

Sal: 2005
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 28

Agirî 28

agiri

Sal: 2005
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 29

Agirî 29

agiri

Sal: 2005
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 3

Agirî 3

agiri

Sal: 2004
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 30

Agirî 30

agiri

Sal: 2005
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 31

Agirî 31

Agiri

Sal: 2006
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 32

Agirî 32

agiri

Sal: 2006
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www