Tevahîya arşîvê: 4936

Berga Agirî 51

Agirî 51

agiri

Sal: 2006
Berga Agirî 52

Agirî 52

agiri

Sal: 2006
Berga Agirî 53

Agirî 53

agiri

Sal: 2006
Berga Agirî 54

Agirî 54

agiri

Sal: 2006
Berga Agirî 55

Agirî 55

agiri

Sal: 2007
Berga Agirî 56

Agirî 56

agiri

Sal: 2007
Berga Agirî 57

Agirî 57

agiri

Sal: 2007
Berga Agirî 58

Agirî 58

agiri

Sal: 2007
Berga Agirî 59

Agirî 59

agiri

Sal: 2007
Berga Agirî 6

Agirî 6

agiri

Sal: 2004
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 60

Agirî 60

agiri

Sal: 2007
Berga Agirî 61

Agirî 61

agiri

Sal: 2007
Berga Agirî 62

Agirî 62

agiri

Sal: 2007
Berga Agirî 63

Agirî 63

agiri

Sal: 2007
Berga Agirî 64

Agirî 64

agiri

Sal: 2007
Berga Agirî 65

Agirî 65

agiri

Sal: 2007
Berga Agirî 66

Agirî 66

agiri

Sal: 2007
Berga Agirî 67

Agirî 67

agiri

Sal: 2007
Berga Agirî 68

Agirî 68

agiri

Sal: 2007
Berga Agirî 69

Agirî 69

agiri

Sal: 2007