Tevahîya arşîvê: 4936

Berga Agirî 134

Agirî 134

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 135

Agirî 135

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 136

Agirî 136

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 137

Agirî 137

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 138

Agirî 138

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 139

Agirî 139

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 14

Agirî 14

agiri

Sal: 2004
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 140

Agirî 140

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 141

Agirî 141

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 142

Agirî 142

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 143

Agirî 143

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 143 taybet

Agirî 143 taybet

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 144

Agirî 144

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 145

Agirî 145

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 146

Agirî 146

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 147

Agirî 147

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 148

Agirî 148

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 149

Agirî 149

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 15

Agirî 15

agiri

Sal: 2005
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 150

Agirî 150

agiri

Sal: 2010